مطالبات زنان و خانواده، بیانیه شورای همکاری های زنان

۱۴ بهمن ۱۳۹۸
شبکه ایران زنان؛  

انتخابات مجلس یازدهم در پیش است. دولت ها و مجلس های گذشته در عملیاتی کردن اسنادبالادستی نظام اسلامی در حوزه زن و خانواده نقص ها و عملکردهای ناصحیح و نا به جایی داشته اند.

انتخابات مجلس فرصتی را ایجاد کرده است تا نقطه ضعف اصلی یعنی نداشتن برنامه عمل در حوزه زن و خانواده در راس مطالبات در این ارتباط قرار بگیرد.

بیانیه ای که شورای همکاری های زنان تهیه کرد مطالبات زنان و خانواده را در این برهه از زمان مطرح کرده و بنا به پی گیری دارد.

این مطالبات هم توسط کاندیداهای حضور در مجلس و هم صاحب نظران و کارشناسان و هم فعالین حوزه زنان و خانواده پی گیری خواهد شد. مجلس و بعد از آن دولت و سایر نهادهایی که به نام زنان و خانواده امکانات ملی را در اختیار دارند، هم چنین رسانه ها و تشکل های مدنی و جریان های اجتماعی می توانند از همراهان در پی گیری این مطالبات باشند.

لینک های مطالب آماده شده در این ارتباط:

بیانیه شورای همکاری های زنان در ارتباط با مجلس یازدهم

بیانیه ای برای طرح مطالبات زنان و خانواده از مجلس یازدهم/طیبه میرزااسکندری

مطالبات زنان و خانواده و مجلس یازدهم

مطالبات زنان و مجلس یازدهم/ الهه موالی زاده

اعظم برجوردی نویسنده و کارگردان: مهمترین وظیفه زنان در هر مقام و موقعیتی حفظ خانواده و مادری است و نباید این وظیفه را فدای وظائف دیگر کرد

مژگان حسینی نامزد یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی : موارد مطرحه در لایحه شورای همکاری های زنان باید مورد توجه مجلس آینده قرار بگیرد