۰۹ شهریور ۱۳۹۵
30 August 2016
  • خانواده، عنصر رها شده در معاونت امور زنان دولت/سفر استانی، دیدار و نشست گزارش کار نیست
  • ولی‌مراد: معاون امور زنان خود را در جایگاه مطالبه‌گر نشانده و فقط طرح موضوع می‌کند/ معاونت یک لایحه یا حتی ماده‌واحده برای رفع مشکلات زنان
  • حوزه زنان در کشور یتیم است/ تعویق آزمون استخدامی شعاری برای کسب رأی زنان در انتخابات بود
  • Why some are accusing Rouhani of playing the woman card
  • در فقدان فاطمه ایلشاهی بانوی باران مهر
دایر شده توسط نگاه نرم