۱۹ بهمن ۱۳۹۴
8 February 2016
  • یک سیاست واحد درباره زنان در کشور وجود ندارد/ امور زنان در دهه‌های اخیر به بی‌راهه رفته است
  • دبیر ائتلاف اسلامی زنان: ضرورت تصویب قانونی برای تعیین سهم زنان از نمایندگی مجلس
  • به نام زنان و به کام اهداف سیاسی/ در وضع خانواده بهبود نداشتیم
  • امضای اینترنتی ۶۰۰ نفر در تغییر چهره مردانه مجلس کمپین و حرکت ملی محسوب نمی شود
  • مردان "پشت سر زنان" برای کسب قدرت
دایر شده توسط نگاه نرم