۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
23 April 2017
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
  • مولاوردی و خرج از جیب زنان و نظام اسلامی
  • توران ولی‌مراد: زنان شوراها باید متعهد به زنان باشند نه جریان‌های سیاسی
  • دعوت به پویش استیضاح آخوندی وزیر راه
  • زنان باید امیدشان را از مردان سیاست قطع کنند/ از موضوع زنان بهره‌بری سیاسی صورت میگیرد
دایر شده توسط نگاه نرم