۰۷ آذر ۱۳۹۴
28 November 2015
  • زنان باید امیدشان را از مردان سیاست قطع کنند/از موضوع زنان بهره‌بری سیاسی صورت میگیرد
  • امکانات دولتی در خدمت اهداف انتخاباتی یک جریان سیاسی خاص!/وقتی ادعای "رفع مشکلات زنان" قدرت می‌آفریند
  • سهم‌خواهی زنانه از سیاست
  • ولی مراد: معاونت امور زنان جهت عادی سازی فحشا در جامعه اسلامی قدم برداشته است
  • ولی مراد: سهم زنان برای پاسخگویی به مطالبات زنان باید از گره خوردن به جریان های سیاسی جدا شود
دایر شده توسط نگاه نرم