۰۸ بهمن ۱۳۹۳
28 January 2015
  • Ayat. Khamenei's letter to youth in west پیام آیت الله خامنه ای به جوانان غرب
  • گزارش تصویری مراسم رونمایی از کتاب شیار ۱۴۳ (چشم سوم)
  • ولی مراد: دور نگهداشتن زنان از مناصب مدیریتی خشونت سیاسی است
  • توران ولی مراد: کارهای زیرساختی در حوزه زنان انجام نشده است
  • اقدام های روبنایی هیچ مشکلی از دختران حل نمی کند
دایر شده توسط نگاه نرم