۰۱ آذر ۱۳۹۳
22 November 2014
  • نامه سرگشاده شورای همکاری های زنان به رئیس جمهور دکتر حسن روحانی
  • «همسر» کارفرمای مادام العمر نیست
  • ابهامات نهاد فراقوه ای زنان و آینده آن
  • مولاوردی: سنجش کارآیی و میزان موفقیت نه با سخنرانیها و مصاحبه ها، بلکه با میزان تاثیر عملی بر بهبود وضعیت گروه هدف
  • آقای روحانی در حوزه زنان و خانواده خلاف وعده هایش عمل کرده است.
دایر شده توسط نگاه نرم