۰۶ مرداد ۱۳۹۶
28 July 2017
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
  • چرا معاونت امور زنان و خانواده موفق عمل نکرد؟/ شعارهایی که در حد شعار باقی ماند!
  • ولی مراد: برای طرح و پی گیری مطالبات زنان دست به قلم شوید
  • لطفا معاونت امور زنان و خانواده خود را به فرد دیگری بسپارید؛ نامه شورای همکاری های زنان به رئیس جمهور
  • نقدی بر اقدام شتابزده دولت در ایجاد یک سندملی
دایر شده توسط نگاه نرم