۰۴ خرداد ۱۳۹۶
25 May 2017
  • نقدی بر اقدام شتابزده دولت در ایجاد یک سندملی
  • نامه شورای همکاری های زنان برای مجلس و تقاضای بطلان سند۲۰۳۰
  • میزگرد درباره بررسی ابعاد جنسیتی سند ۲۰۳۰
  • بیانیه شورای همکاری های زنان در اعتراض به سند ۲۰۳۰
  • مولاوردی اهتمامی برای پیگیری مشکلات زنان نداشت/ دولتی‌ها بیشتر از حل مسأله به‌دنبال سیاسی‌کاری هستند
دایر شده توسط نگاه نرم