۰۷ خرداد ۱۳۹۴
28 May 2015
  • ولی مراد: در همه سال های گذشته امور زنان در کشور مسیر غلطی را طی کرده
  • جایگاه زنان خانه‌دار در قانون افزایش مرخصی زایمان کجاست؟
  • تصویر و جایگاه زن در (fairy tales) داستان های عامیانه غربی
  • ولی‌مراد: خانه احزاب باید مجری مردم‌سالاری باشد
  • ولی مراد: نهادهای مدنی زنان برای اصلاح قانون قدم بردارند
دایر شده توسط نگاه نرم