۰۶ خرداد ۱۳۹۵
26 May 2016
  • زنان، خانواده، رسانه ها و کار "نیمه"
  • ولی مراد: تعریف مشخصی از خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد/تشریح انواع خشونت ها
  • "باهمستان" میزبان زنان توانمند می شود
  • کارنامه "امور زنان" / کارهایی که "باید می شد و نشد" - تاریخ نشر ۲۰ خرداد ۹۲-
  • ولی مراد: تعطیل شدن ستاد ملی زن و خانواده در سالی که گذشت/ بهره برداری سیاسی از زنان با طرح مطالبات کاذب
دایر شده توسط نگاه نرم