۱۳ مرداد ۱۳۹۴
4 August 2015
  • ولی مراد: مشکل اصلی حوزه زنان پول نیست بلکه بی‌برنامگی است.
  • رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در گروه تلگرام "امور زنان" به سوالات پاسخ داد
  • کارنامه معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده
  • مخالفت با ایجاد وزارت زنان/ مشکلات زنان به همه دستگاه‌ها مربوط می‌شود
  • آسیب شناسی راهبردی تشکیلات رسمی امور زنان و خانواده/ توران ولی مراد ۱۳۹۰
دایر شده توسط نگاه نرم