۳۱ تیر ۱۳۹۳
22 July 2014
  • دکتر راودراد در یادداشتی نوشت: تحولات نگاه به موضوع زن در برنامه تلویزیونی اردیبهشت
  • گفتگوی فریده حسن زداه با راتی ساکسینا Rati Saxena شاعر مطرح هند
  • جزئیات تشکیل «مدارس خانواده»
  • نقدی راهبردی بر قوانین فصلی جمعیتی
  • بررسی نقش اقتصادی کار خانگی زنان در خانواده
!
دایر شده توسط نگاه نرم