۱۵ مهر ۱۳۹۴
7 October 2015
  • نشست "جایگاه زنان در نظام سیاسی ایران، فرصت‌ها و موانع"/ گزارش و تصاویر نشست
  • ولی مراد: عملکرد معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هم شان جایگاهش نیست
  • نمره کولایی و ولی‌مراد به معاونت امور زنان و خانواده
  • ۳۰ سال "امور زنان" در دولت که بیراهه می رود
  • کارنامه معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده
دایر شده توسط نگاه نرم